Μπορείτε να κάνετε την αίτηση σας, ακολουθώντας τις οδηγίες στο https://beneficiary.digital-access.gov.gr/