• Φορητές ταμπλέτες (tablets)
  • Φορητοί υπολογιστές (laptops)
  • Σταθεροί υπολογιστές (desktops) και προαιρετικά, κάποια περιφερειακά τους